Menu +

ATN-Taekwondo summercamp 2017 a great success !

ATN-Taekwondo Sommerleir nr. 11 er avslutet nå. Tilbakemeldingene er: strålende, fornøyde deltagere, strålende fornøyde foreldre, strålend fornøyde instruktørerer !
Å instruere så motivert og treningsglad gjeng, er bare hærlig., t.o.m de minste var med 100%, Kort sagt STOR SUKSESS, Det gror en fantastisk ny generasjon i ATN som jeg gleder meg til føre til nye høyder. Tussen hjertelig takk til alle, Senior Master Ivan Tzatchev-8.Dan
ATN- er BEST !!” Vi skaper ikke “verdens mestere”, men positive, sunne mennesker, med klart syn og nye visjoner, en ny generasjon av friske og lykkelige mennesker…

ATN-Taekwondo Summer camp No. 11 is finished now. The feedback is: brilliant, satisfied participants, brilliantly satisfied parents, very happy instructors!

To instruct so motivated and exsiting gang is just a pleasure. Even the smallest was 100%. In short, GREAT SUCCESS. It’s a wonderful new generation in ATN that I’m looking forward to lead to new heights. Between heartfelt thanks to all, Senior Master Ivan Tzatchev-8.Dan
ATN- is the BEST !!
“We do not create” world champions “, but positive, healthy people, with clear vision and new visions, a new generation of healthy and happy people ..